Asmira'da Çalışmak

Asmira Marine; yalnızca hizmet süreçlerinde değil, insan kaynakları faaliyetlerinde de odağında “insan” olan bir şirkettir. Bu bağlamda Asmira Ailesi’nin mevcut üyeleri ve aramıza yeni katılan ve katılacak üyelerimizin; din, dil, ırk, kültür, cinsiyet, yaş, arka plan ve cinsel kimlik farklılıklarını kucaklayarak aynı hedefe yürürken çok sesliliği benimsiyoruz.

Asmira Marine ve tüm Asmira Group şirketleri olarak her bireyin farklı bir dünya ve yeni perspektifler vadettiğinin bilinciyle İnsan Kaynakları süreçlerimizi “fırsat eşitliği” ve “insana değer” ilkelerinin rehberliğinde yürütüyoruz. İş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm iç ve dış paydaşlarımıza karşı sahip olduğumuz değer yaratma görevimizi yerine getirirken, insan odaklı bir iş felsefesi ile hareket ediyoruz. Asmira Marine’de İK çalışmalarımızı karşılıklı güven, açık iletişim, liyakat, şeffaflık ve birlikte gelişme prensipleri ile gerçekleştiriyoruz.

İnsan Kaynakları Manifestomuz

Asmira Marine’de kurum kültürümüz saygınlık, çevreye duyarlılık, inovasyon, açıklık, sadakat, doğruluk ve azim gibi değerlerden oluşmaktadır. Tüm birim ve departmanlarda yöneticilerimizin birincil görevlerinden biri, değerlerimizi hayata geçirerek çalışanlarımıza benimsetmek ve bütün paydaşlarımıza bu değerleri yansıtmaktır. Vizyonumuzu ve amaçlarımızı gerçekleştirmeye giden yolda rotamızı çizerken pusulamız değerlerimizdir. Uzun yıllardır mükemmelleştirdiğimiz kurum kültürümüzün temeli; değerlerimizi yücelten, örnek olarak liderlik yapan yönetim anlayışımızdır.

Asmira Marine’e Katılım Süreçleri

Asmira Marine’in İK stratejisi, nitelikli bireylerin aramıza katılmasını sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etmektir. Ailemize yeni bir üye katılacağı zaman ilk amacımız, kurum içi sosyalleşmenin gerçekleştirilmesi, oryantasyon ve kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilerek potansiyellerini maksimum seviyede ortaya çıkarmaktır. İşe alım süreçlerimiz kurumdaki ihtiyaçların belirlenmesiyle başlar; tamamen bilimsel ve ölçülebilir yöntemlerle bireylerin gerek iş yetkinlikleri gerekse psiko-teknik ve psiko-sosyal yetenekleri değerlendirilir. Böylece yalnızca işi en iyi yapacak kişiyi değil; işi en iyi yapacak ve kurum kültürümüze en iyi şekilde uyum sağlayarak değer yaratacak bireyler ailemize dahil edilir. Uzun vadede amacımız, birlikte çalıştığımız tüm bireylerle karşılıklı değer, fayda ve güvene dayalı, uzun dönemli iş ilişkileri kurabilmektir.

Charter Hizmetlerimiz

Asmira Marine, ülkemizin eşsiz koylarını daha fazla kişiye tanıtarak deniz turizminin geliştirilmesi sorumluluğunun bilinciyle; müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini filosunda sahip olduğu farklı boyut ve donanımlardaki teknelerle karşılamaktadır. 

REZERVASYON