Kapat
Mesafeli Satış Sözleşmesi

YAT MALZEMELERİ.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, yukarıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı  Asmira Marine (asmiramarine.com)

Adres:  1456 Sokak No: 83 / 11 - 12 Alsancak - İzmir / TÜRKİYE

VergiDairesi/VergiNo:

Mersis No:

Telefon: +90 232 422 1989

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail: 

MADDE 3 - TANIMLAR

TÜKETİCİ   : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre tüketici sayılan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

TACİR         : Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir sayılan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

ALICI          : Tüketici ve Tacir kişi gruplarını da kapsayacak şekilde işbu sözleşme ile SATICI’dan mesafeli sözleşme yoluyla ürün siparişinde bulunan ve yukarıda detaylı bilgileri yer alan kişi yahut kuruluşları ifade eder.

SATICI        : İşbu sözleşme gereğince ALICI’nın siparişine binaen ürün yahut hizmet temin eden ve yukarıda detaylı bilgileri yer alan kuruluşu ifade eder.

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

4.1. Ürünlerin cinsi ve türü,,miktarı, marka/modeli, rengi, KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

4.2. Ürün Adı ve Temel Nitelikleri 

4.3. Ürün Adedi             

4.4. Satış Bedeli (KDV Dahil TL)

4.5. KDV Tutarı             

4.6. Kargo Bedeli          

4.7. Ödeme Şekli       

4.8. Teslimat Adresi   

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.1.2 Siparişinizi verdiğiniz ve sipariş onayını aldığınız anda size bir e-posta gönderilir ve sipariş kaydınız bize ulaşır. ALICI tarafından işbu Sözleşme imzalanarak Sözleşme’de belirtilen yöntemlerle Asmiramarine’e iletildiği andan itibaren siparişleriniz taahhüt edilen süre içerisinde hazırlanır ve kargo firmasına teslim edilir

ALICI’nın Tacir olması halinde, sözleşmeye konu ürün SATICI’nın stoklarında yer almıyorsa SATICI bu durumu bir (1) hafta içerisinde Tacir ALICI’ya bildirecek ve 14 gün içerisinde yapılan tüm ödemeleri iade edecektir.

Pazar günleri sevkiyat yapılmamakta ve pazartesi kargoya teslim edilmektedir. Kargo firmalarında yaşanabilecek gecikme ve sorunlardan dolayı Asmiramarine sorumlu tutulamaz.

Siparişlerinizin gönderimi anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo firması ile yapılmaktadır. Sevkiyat için başka bir kargo firması isteğiniz maalesef kabul edilmeyecektir.

5.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.2.1 SATICI, sözleşmeyi ifası imkansız hale geldiği takdirde bu durumu üç (3) gün içerisinde Tüketici’ye yazılı olarak bildirecek ve yapılan tüm ödemeleri 14 gün içerisinde iade edecektir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri (asmiramarine.com) sorumlu tutulamaz. Bu halde ALICI, SATICI dan herhangi bir talep hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 – AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri (asmiramarine.com)'ya sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş Malzemeleri  (asmiramarine.com)ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com)'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) 'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.7 – AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebepler 4.2.1 maddede belirtilmiştir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 14 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) 'ya gönderilebilir, bu takdirde anlaşmalı Kargo firması ile yapılan tüm kargo giderleri AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) tarafından karşılanacaktır.

5.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) 'ya faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 6 - CAYMA HAKKI

ALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) 'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Malzemeleri  (asmiramarine.com) 'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo’nun tercih edilmesi halinde SATICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım, programlar ve sarf malzemeleri için cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

MADDE 7 – CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması durumunda aşağıdaki durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

7.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICInın kontrolünde olmayan ürünlerde.

7.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde.

7.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin olanlar.

7.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin olanlar.

7.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde.

7.6 Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

7.7 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

7.8 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

7.9 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

7.10 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, İlçe Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda Bayraklı İlçe Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. Tüketici Mahkemesi sınırına giren durumlarda yetkili mahkeme İzmir Tüketici Mahkemeleridir.

ALICI’nın TACİR olması durumunda İZMİR mahkemeleri yetkilidir

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını ve internet sitesinde yer alan diğer koşul, plan, politika ve prosedürleri kabul etmiş sayılacaktır.